Inkluderings- og mangfoldsprisen 2022

Kjenner du, eller vet du om noen, som i 2022 la ned en spesiell innsats i å fremme integrering og mangfold i samfunn- og arbeidslivet Møre og Romsdal? Da vil vi høre fra deg!

Nomineringsfrist: 01. Februar 2023

Mangfold - Klikk for stort bilde

Hvem kan få prisen?

Prisen kan gå til en person, gruppe av personer, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner som:

  • bor i fylket, eller har sterk tilknytning til fylket
  • har tatt initiativ til eller gjennomført tiltak som fremmer like muligheter, mer inkludering og mangfold i samfunns- og arbeidsliv for enkeltpersoner eller grupper uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, språk og religion.

 

Les mer om prisen, hvordan du kan nominere, og vilkårene her