Inspeksjon av Verjeskiftet bru

Statens vegvesen varsler om inspeksjon av Verjeskiftet bru.

Arbeidet utføres i perioden: 24. april til 26. april

Periodevis stenging inntil 20 minutter

NB! Kollektivtransport og utrykningskjøretøy skal ikke bli berørt av arbeidet.

 

Foto: GoogleMaps