Invitasjon til åpning av nye lokaler for hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Smøla kommune tok i bruk nye lokaler i 2. etg ved Smøla helsesenter i slutten av april.

Det inviteres til åpning og omvisning torsdag 14. juni, kl. 15.30 - 17.00

  • Informasjon om planleggings- og byggeprosess nye lokaler

  • Orientering om hjemmetjenesten og forventninger til nye lokaler

  • Kaffe og kake

Kontaktinformasjon

Gunvor Astri Folde
Avdelingsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 71 54 47 02
Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 71 54 47 19