Invitasjon til fagseminar

Flyktningetjenesten inviterer til fagseminar!

Dato: mandag 26. november

Tid: kl. 12.00 - 16.30

Sted: kommunestyresalen

Det er RTVS,  Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt, som har ansvaret for det faglige innholdet. RTVS hadde også en fagdag i kommunen våren 2016.

 

Tema denne gangen blir;

  • Flyktninger og helse (fysisk og psykisk helse)
  • Sosial kontroll og fare for utstøting.
  • Foreldres rolle for at barn skal bli godt integrert.

Invitasjonen sendes ut til helsesøstre, fastleger, skole, barnehage, PPT, Voksenopplæring, NAV o.a..

 

Dette er faglige tema som har vært etterspurt i kommunen, vi  håper derfor på stor påmelding.

Kurset er gratis.

Påmelding innen 16. november til kari.strom@smola.kommune.no

Velkommen!

Kontaktinformasjon

Kari Strøm
Flyktningekonsulent
E-post
Telefon 476 72 212

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla