Invitasjon utvidet møte i Brukerutvalg for helse- og omsorgstjenestene

Hvem: 

Brukere og pårørende av personer som mottar omsorgstjenester i sykehjem eller i hjemmet

Dato mandag 20. januar
Tid kl. 16.00 - 18.00
Sted kommunestyresalen, rådhuset

 

Saker

  • Dialog og innspill; brukerutvalget som medspiller i utvikling av tjenestene
  • Status sykehjem og hjemmetjenester - Hva skjer?
  • Nyvalg av leder og medlemmer i brukerutvalget

Klikk for stort bilde Det blir enkel servering.

Vel møtt!

Påmelding til: kjetil.rangnes@smola.kommune.no