Kjøkkenet på sykehjemmet har nytt telefonnummer

Kjøkkenet kontaktes på nummer 902 67 645 mellom kl. 08.00 - 15.00