Koronasmitte i Kristiansund- konsekvenser for Smøla

Flere på Smøla er i karantene etter å ha vært på Rensvik Pizza og Grill. I tråd med Folkehelseinstituttets råd har vi derfor besluttet å følge de samme retningslinjene som er gitt i Kristiansund. Les nedenfor.

Kristiansund kommune har hatt møte med Folkehelseinstituttets nasjonale smittesporingsteam etter smitteutbrudd knyttet til Rensvik Pizza og Grill, følgende er bestemt:

For Rensvik Pizza og Grill gjelder følgende for de som har vært på restauranten etter 18. september

  • Takeaway: Ingen tiltak nødvendig. Karantene og testing dersom man viser symptomer. 
  • De som har spist i restauranten: Karantene 10 dager fra den dagen du har vært der, med tilbakevirkende kraft. Du må bestille test på www.c19.no.  
  • Samfunnskritisk personell: Disse kan returnere til arbeid etter en negativ prøve, men vil fortsatt ha karantene utenfor arbeidstid. 

Midlertidig besøksforbud Smøla sykehjem

Det innføres midlertidig besøksforbud ved Smøla sykehjem til og med onsdag 7.oktober. Ny vurdering vil bli gjort før besøksforbudet utløper. I spesielle tilfeller gir smittevernoverlegen unntak fra bestemmelsen.

 

Besøk hos sårbare hjemmeboende som mottar hjemmetjenester

Besøksrestriksjoner kan bare besluttes av tjenestemottakeren selv, eventuelt i samråd med pårørende eller verge. Det oppfordres likevel til økt årvåkenhet for deg som skal på besøk.  Dersom du har vært i områder med smitte, har vært i kontakt med personer som er smittet, eller dersom du selv har symptomer, bør du kun ha telefonisk kontakt inntil situasjonen er avklart.      

 

Dersom vi skal greie å holde smitten unna Smøla, er vi helt avhengig av at alle som blir usikker på egen smittestatus tar kontakt for å bli testet.  

Tester rekvireres på c19.no. Alternativt kan man bestille test på telefon 71 54 46 60

Kontaktinformasjon

Håvard Bjørkly
Kommunelege
E-post
Telefon 71 54 46 60
Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727
Legekontor
Ekspedisjon
Telefon 71 54 46 60

Åpningstider

08.30 - 15.30

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fra 1. mars: Fredager kl. 08.30 - 12.00