Landbrukskontoret i Smøla kommune

Landbrukskontoret har en tid hatt delvis fravær i stillingen som landbrukskonsulent. Vi beklager den ulempen dette medfører.

hvite blomster pixabay  

Vi ber om at telefonhenvendelser rettes til publikumssenter 71 54 46 00.

Epost til landbrukskontoret sendes til postmottak@smola.kommune.no

Smøla kommune har inngått et samarbeid med Aure kommune om saksbehandling. Dette omfatter produksjonstilskudd, søknader SMIL og drenering.

Søknadene rettes som tidligere til Smøla kommune som organiserer fordeling til saksbehandler.

Søknadsfrist SMIL og drenering settes i 2022 til 15. mai.

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla