Ledig stilling - helsesykepleier

Lyst til å arbeide med barn og unge?

Søk på stillingen

Søknadsfrist 8. August

Smøla kommune har ledig prosjektstilling som helsesykepleier i forbindelse med at kommunen mottar tilskudd for midlertidig styrking av tjenesten. Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Stillingen har en varighet på 3 år. Det første året 100 % og de to neste 50 %. Smøla kommune vil se på muligheter for økt stilling de to siste årene evt. vurdere mulighet for å kombinere med andre stillinger. 

Stillingen skal bidra til en midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid, med spesilet fokus på barn og unge, i tillegg til ordinære helsesykepleieroppgaver.

Smøla kommune har fra før 100 % fast stilling som helsesykepleier. Arbeidssted er Smøla helsesenter. Helsesenteret inneholder i tillegg legekontor, psykisk helsearbeid, fysioterapitjeneste, folkehelse og friskliv. Tverrfaglig samarbeid har en lang og sterk tradisjon i Smøla kommune, og helsesykepleier er en sentral aktør i flere team- og samarbeidsorganer, både i egen enhet og i samarbeid med andre enheter. 

Smøla helsesenter arbeider for tiden med tjenesteutvikling for økt fokus på forebygging og mestring.  Prosjektstillingen berører flere tiltak og fagområder som er under endring. Den som ansettes vil delta i utforming og utvikling av ansvarsområder for prosjektstillingen slik at den både svarer på vilkår for tilskudd, kommunens behov og det organisatoriske hensynet.

Er du opptatt av barn og unges behandlingstilbud innen psykisk helse og rus, og vil du være med å styrke helsesykepleiertjenesten i Smøla kommune, ønsker vi deg velkommen som søker. Stillingen gir spennende faglige utfordringer i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Kompetansekrav

- Godkjent utdanning som helsesykepleier
- Relevant arbeidserfaring
- Gode samarbeidsevner
- Personlig egnethet. Dette vil tillegges stor vekt.
- Gode norskkunnskaper, god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Den som tilsettes må ha førerkort og disponere bil.
Den som tilsettes må fremvise gyldig politiattest.

Vi tilbyr

Spennende faglige utfordringer i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Johnsrud Dyrnes
Kommunalsjef
E-post
Mobil 414 45 291
Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt