Ledig stilling på Smøla - Leder for nasjonalt vindenergisenter

Tittel: daglig leder

Varighet: fast

Søknadsfrist: 7. april 2019

Arbeidsgiver

Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS (NVES) eies av Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordmøre Energiverk AS (NEAS) og Smøla kommune. NVES har formidlet kunnskap om vinderegi nasjonalt og internasjonalt siden 2006. Formidlingsarbeidet i Smøla vindpark skjer i samarbeid med Statkraft som eier og drifter Smøla vindpark. Vindkraft og fornybar energi vil være avgjørende for å redusere dagens klimagassutslipp og NVES som kompetanseformidler står sentralt i denne sammenheng

Da nåværende daglig leder slutter, søkes ny daglig leder for selskapet.

NVES jobber i skjæringspunktet mellom offentlige myndigheter, privat næringsliv og akademia. Arbeidet favner bredt med formidling av kunnskap om vindkraft og utviklingsprosjekt knyttet til vindkraft og annen fornybar energiproduksjon.

NVES er en liten bedrift med et bredt mandat. Dette gir unike muligheter til å forfølge egne ideer og initiativer og stiller samtidig store krav til selvstendighet, fleksibilitet og gjennomføringsevne. Du vil få muligheten til å holde i prosjekter i alle faser fra idé til gjennomføring.

NVES tar imot besøk fra inn- og utland for å formidle kunnskap om vindkraft.
Kompetansesenteret har også sekretariatet for Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner, gjennomfører elsikkerhetsundervisning for NEAS og kjører prosjekt relatert til vindkraft. Energiløsninger for havbruk og hydrogenproduksjon på Smøla er blant initiativ og utredninger som NVES står bak. 

Senteret er visningskraftverk for Statkraft og samarbeider med bl.a. NMBU og NTNU. 

For daglig leder vil evne til kunnskapsbygging og formidling være sentral. NVES er også en anerkjent og synlig aktør i fornybarmiljøet og det legges vekt på at dette utvikles.

Vi vil gjøre en vurdering av kandidater ut fra ulik kompetanse og erfaring. Det er avgjørende med stor interesse og engasjement for fornybar energi.

Tiltredelse etter avtale

Les mer om stillingen

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Roger Osen
Ordfører
E-post
Mobil 928 61 949