Ledig stilling som miljøterapeut - Nordmøre krisesenter IKS

Nordmøre Krisesenter er et interkommunalt selskap som har et døgnåpent tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner og omfatter et trygt og midlertidig botilbud.
De har nå ledig 100 % stilling som miljøterapeut med nestlederfunksjon fra 01.01.22.

  Logo for Nordmøre krisesenter - Klikk for stort bildeNordmøre krisesenter   

Søknadsfrist 07.10.21.

Nordmøre Krisesenter IKS gir et tilbud til innbyggere og hjelpeapparatet i: Aure, Averøy, Smøla, Tingvoll og Kristiansund. Krisesenteret er lokalisert i Kristiansund.

Miljøterapeut med nestlederfunksjon:

  • har ansvar sammen med daglig leder for å delta i utviklings- og endringsarbeid i tråd med krisesenterets strategiske satsningsområder.
  • bidrar til å sette retning for fagutvikling på krisesenteret.
  • bidrar til å definere innholdet i krisesenterets samfunnsoppdrag, og ha påvirkning på kompetansekrav og opplæring i tråd med denne.
  • er tett på driften på senteret og jobber brukerrettet.
  • jobber selvstendig og bruker nettverket i kommunene til å lage smarte samarbeidsløsninger som fremmer kvalitet i tjenestene for mennesker som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. Både opplæring internt og eksterne foredrag og workshop er en del av jobben.
  • bidrar til å skape gode samarbeidsrelasjoner med frivillige organisasjoner.

Søknad med CV sendes: carina.ellingvag@kristiansund.kommune.no

Søknadsfrist: 07.10.21

Nærmere opplysninger: Daglig leder Carina Ellingvåg, telefon 95 16 54 12

Les mer om stillingen (PDF, 529 kB)