Ledig stilling - vikar for enhetsleder Aktivitet og boveiledning

Smøla kommune har ledig stilling som enhetsleder Aktivitet og boveiledning. Stillingen er 100 % vikariat med varighet inntil 2 år.

Søknadsfrist: 03.03.19

Søk på stillingen

 

Enhetsleder har det overordnede lederansvaret for enheten, og har rådmannen som nærmeste overordnede. Alle enhetsledere inngår i rådmannens ledergruppe.
Enhetsleder har ansvar for utvikling og drift av resultatenheten Aktivitet og boveiledning herunder budsjett- og resultatansvar, personalansvar og fagansvar.

Kompetansekrav

- Høgskole- eller universitetsutdanning innenfor relevant fagområde
- Allsidig og relevant arbeidserfaring
- Lederkompetanse, gjerne fra offentlig sektor
 

Søkere bør være utviklings- og resultatorientert og ha god økonomisk vurderingsevne samt kunne arbeide målrettet og systematisk. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.

Den som tilsettes må framvise politiattest ved tilsetting.

Les mer om stillingen

Kontaktinformasjon

Birgit I. Eckhoff
Rådmann
E-post
Mobil 934 61 011
Tove N Rokstad
Personal- og organisasjonssjef
E-post
Telefon 930 14 960
Camilla M. Betten
Prosjektleder omsorgsboliger
E-post
Mobil 482 57 701

Adresse

Pb 34
6571 Smøla