Ledig stilling - vikariat helsefagarbeider/miljøarbeider

Enhet aktivitet og boveiledning har ledig stilling som helsefagarbeider/miljøarbeider. Stillingen er 100 % vikariat for en ansatt i fødselspermisjon.
Stillingen har turnusarbeid inkl. arbeid på helg. Arbeidssted er p.t. Hopen bofellesskap

Søknadsfrist: 17.02.2019

Søk på stillingen

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver

- Tilrettelegge for og gi gode tjenester i henhold til vedtak.
- Målrettet miljøarbeid ut fra den enkelte tjenestemottakers behov.
- Primærkontaktansvar og samarbeid med aktuelle instanser.
- Aktivisering og bistand i daglige gjøremål.
- Sikre riktig og nødvendig dokumentasjon. Enheten bruker i dag Gerica som fagsystem.
- Medansvar for fagutvikling og opplæring.
- Bidra til å sikre en god og forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende lovverk.
- Legemiddelhåndtering.
- Samarbeid med ulike faggrupper, kontakt med pårørende

Les mer om stillingen

Kontaktinformasjon

Tove N Rokstad
Personal- og organisasjonssjef
E-post
Telefon 930 14 960
Camilla M. Betten
Prosjektleder omsorgsboliger
E-post
Mobil 482 57 701

Adresse

Pb 34
6571 Smøla