Ledige lærlingeplasser

Smøla kommune har ledige læreplasser innen fagområdene helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.

Søknadsfrist: 10. mars

Søk om læreplass

Lærlinger i Smøla kommune tegner 2-årig lærekontrakt med Smøla kommune gjennom Ytre Nordmøre opplæringskontor. Som lærling vil det være tett oppfølging både fra faglig veileder og opplæringskontoret.
Informasjon om de ulike tjenestestedene finnes her på hjemmesiden, under enheter (Kontakt oss!)

Les mer om lærlingeplassene

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder/styrer barnehage
E-post
Mobil 902 70 619
Camilla M. Betten
Enhetsleder Aktivitet og boveiledning
E-post
Telefon 71 54 02 78
Mobil 477 10 380
Heidi Berland
Avdelingsleder Smøla sykehjem
E-post
Telefon 902 16 742
Gunvor Astri Folde
Avdelingsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 902 16 789
Margareth B. Holm
Enhetsleder/rektor barneskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 915 75 608

Adresse

Pb 34
6571 Smøla