Ledige stillinger - brannkonstabler

Det er ledige stillinger som brannkonstabler ved Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste. Stillingene er deltid tilsvarende 2 %.

Søknadsfrist: 18. oktober 2021

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste dekker alle oppgaver som er tillagt brann og redning for kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Beredskapsavdelingen består av kasernert mannskap i Kristiansund og deltidsmannskap i Averøy, Smøla og Aure. Nordmøre interkommunale brann og redningstjeneste er også vertskommune for det interkommunale utvalget for akutt forurensning på Nordmøre.

De ledige stillingene som deltids brannkonstabler, er stasjonert ved Bruhagen stasjon og Langøya bistasjon på Averøy, Nordvika/Sætran stasjon og Veiholmen depot i Smøla og ved stasjonen i Aure sentrum.

Les mer om stillingene

Søk på stillingene