Kontaktinformasjon

Tove N Rokstad
Personal- og organisasjonssjef
E-post
Telefon 930 14 960
Birgit I. Eckhoff
Rådmann
E-post
Mobil 934 61 011
Camilla M. Betten
Enhetsleder Aktivitet og boveiledning
E-post
Telefon 71 54 02 78
Mobil 477 10 380
Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727
Heidi Berland
Avdelingsleder Smøla sykehjem
E-post
Telefon 902 16 742