Ledige stillinger på Gurisentret

Gurisentret søker etter driftsleder og servicemedarbeider

Gurisentret opplev Smøla - Klikk for stort bildeGurisentret opplev Smøla Magne Gjernes  

Begge stillingene er faste heltidsstillinger.

Gurisentret på Smøla ligger i historiske omgivelser på Edøya og er unikt som kulturanlegg på Nordmøre. Gurisentret har vært arena for utespelet «Fru Guri av Edøy» siden det sto nytt i 2009.  De siste årene har formidling av kultur og historie med ny teknologi vært et spesielt satsingsområde med aktiviteter for skoleklasser, konfirmanter, historieinteresserte, familier på tur og andre besøkende. Gurisentret er også Regionalt Pilegrimssenter for Møre og Romsdal og Trøndelag, og huser visningssenter for havbruk for Nekton AS. Gurisentret er organisert under Smøla Nærings- og kultursenter KF.

Kort om stillingen som driftsleder:

Stillingen som Driftsleder for Gurisentret har et allsidig og variert innhold som innebærer alt fra daglige driftsoppgaver, planlegging og utviklingsarbeid, gjennomføring av aktiviteter, administrative oppgaver og markedsarbeid. Det utarbeides en årlig handlingsplan med bakgrunn i Smøla kommunes målsettinger, utviklingsplan og budsjettmessige rammer for enheten. Hovedprosjekt i årlig handlingsplan er oppsetningen av «Fru Guri av Edøy».

Gurisentret har ansvar for utvikling og gjennomføring av egne prosjekter og arrangementer, i tillegg til å tilrettelegge for andres arrangementer. Det er mye besøk året igjennom. Gurisentret driver også gjennom «opplevsmøla.no» informasjons- og markedsarbeid for reiselivet og lokalmaten på Smøla.

Arbeidet innebærer å være en aktiv samarbeidspartner både innenfor egen organisasjon og med eksterne aktører, kulturleverandører og frivilligapparatet.

Driftsleder har personalansvar, budsjett- og regnskapsansvar.

Søk/les mer om stillingen som driftsleder Søknadsfrist: 21.08.22

 

Kort om stillingen som serviceansvarlig:

Stillingen som serviceansvarlig ved Gurisentret vil sammen med driftsleder for Gurisentret sørge for daglig drift med tilrettelegging og gjennomføring av besøk og aktiviteter ved Gurisentret. Serviceansvarlig vil ha ansvar og oppgaver med stor variasjon. 

Noen av oppgavene vil være:

  • Betjene bookinger og besøkende gjester
  • Håndtere salg og utleie
  • Tilrettelegging for besøk og arrangementer
  • Innkjøp/varebestilling, varemottak
  • Tilberedning og håndtering av mat
  • Ansvar med ivaretakelse av lokalene, orden, renhold, utbedringsbehov
  • Deltagelse i planlegging og gjennomføring av aktiviteter
  • Deltagelse i planlegging og oppfølging av bemanning i høysesong

Ut ifra kompetanse kan det være aktuelt å tilpasse en del øvrige oppgaver. Tilberedning av mat vil være avhengig av kompetanse og kan tilpasses noe. Gurisentret har ansvar for utvikling og gjennomføring av egne prosjekter, undervisningsopplegg og arrangementer. I tillegg drives utleie og service ovenfor leietakerne, og informasjons- og markedsarbeid for reiselivet og lokalmaten på Smøla. Det er bredt samarbeid mellom enhetene i Smøla Nærings- og kultursenter KF, og dette er det også behov for å videreføre.

Søk/les mer om stillingen som serviceansvarlig Søknadsfrist:05.07.22

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver og driftsleder Gurisentret
E-post
Telefon 979 86 532
Gunnlaug Kristiansen
Daglig leder
E-post
Telefon 971 03 906

Adresse

Pb 17
6571 Smøla