Mammografi av kvinner i Smøla kommune

Alle kvinner i Smøla kommune født 1949 - 1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 17.8 - 20.2.2020. I alt 283 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Norsida butikksenter , Hopen. Alle som har digitalt postkasse, vil få invitasjon digitalt.

Hvem: Kvinner i Smøla kommune født 1949 - 1967

Når: 17. august - 20. august 2020

Hvor: ved Nordsia butikksener, Hopen 

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene blir innkalt til Brystdiagnostisk senter på Ålesund sjukehus.  

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2018 fikk 3568 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller pr. år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50 -69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gi ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling. 

I mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målesetting for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 68 % av kvinnene fra Smøla kommune. 

For mer informasjon:

Leder Mammograafiprogrammet, Solveig Hofvind tlr. 22 45 13 00. mammografi@kreftregisteret.no

www.kreftregisteret.no