Møre og Romsdal landbruksselskap ønsker kandidater til inspirasjonspris

 Forslagsfrist for kandidater er: 15. februar.

to av Gunnhild Restad sine flotte hester som deltok i Gurispelet 2011. - Klikk for stort bildeto av Gunnhild Restad sine flotte hester som deltok i Gurispelet 2011. Nina Iren Ugelvik  

Møre og Romsdal landbruksselskap vil dele ut en årlig pris for veldrevet gårdsbruk i fylket. Prisen skal gå til en enkeltbruker en familie eller et fellestiltak som er en god ambassadør for landbruksnæringa. Alle landbruksproduksjoner er aktuelle.

Vinneren får et kunstverk og 10.000 kroner. Prisen skal overrekkes på Næringspolitisk konferanse i starten av mars hvert år.

Selskapet ønsker nå å få forslag til vinner(-e) av prisen for 2020

Styret for selskapet utpeker vinneren etter å ha vurdert de innsendte forslagene. Styret består av Landbruksdirektøren i Møre og Romsdal, fylkesleder i Møre og Romsdal bondelag, fylkesleder i Møre og Romsdal bonde- og småbrukerlag og representant fra Regional og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Kriterier som vektlegges ved valg av vinner

  • Har profilert landbruket på en positiv måte i offentligheten.
  • Har fremmet positive ideer for videreutvikling av bygdene i Møre og Romsdal.
  • Er et forbilde i arbeidet for videreutvikling av kulturlandskapet.
  • Har profilert og gjennomført jordbruksdrifta si med høy standard.
  • Har hjulpet yrkesbror/søster gjennom en vanskelig periode.
  • Har utvikla nye produkter eller tjenester som kan gjøre landbruket mer robust.

 

Send oss begrunnede forslag til kandidater innen 15. februar 2020.

Kontaktinformasjon

Tonje Beate Lyngvær
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 904 09 070