Møter om utvikling av Hopen sentrumsområde

Klikk for stort bilde Arbeidet med reguleringsplan for Hopen sentrumsområdet skal settes i gang i 2021. I forkant av arbeidet med reguleringsplan, er det lagt opp en prosess for å få inn gode innspill på hvordan Hopen sentrumsområde skal utvikles for framtida. 

Det vil i juni gjennomføres møter med grunneiere og innbyggere på Hopen. Tid for dette møtet kommer det nærmere informasjon om. 

Mandag 31.5. inviteres næringsdrivende på Hopen og Smøla Næringsforening for innspillsmøte. Det vil være et morgenmøte på Rådhuset i kommunestyresalen kl 08:30.

Tirsdag 1. juni kl 18.00 inviteres lag og foreninger til innspillsmøte. Møtet avholdes på Rådhuset i kommunestyresalen.

På bakgrunn av smittevernhensyn ønsker vi en tilbakemelding på hvor mange som kommer. Send en mail til

gunnlaug.kristiansen@smola.kommune eller ring på tlf 97103906