NASJONAL VARSLINGSPRØVE 12. JUNI!

Statsforvalteren har på oppdrag fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sendt ut informasjon om Nasjonal varslingsprøve.

Informasjon sendt til kommunene:

Klokken 12 onsdag 12. juni tester politiet Nødvarsel på mobil i hele Norge og på Svalbard, samtidig som Sivilforsvaret tester varslingsanleggene over hele landet. Denne nasjonale varslingsprøven gjennomføres med andre ord på samme måte som testen i januar 2024 og i juni 2023.