Norsk Friluftsliv ønsker velkommen til to webinarer om allemannsretten

Allemannsretten er en sentral del av kulturarven vår, og en forutsetning for friluftslivet i Norge.

Året med Covid-19 har vist hvor viktig naturen og friluftslivet er for vår fysiske og psykiske helse. I kjølvannet av den økende interessen for naturopplevelser, har det dukket opp utfordringer med tanke på stort press på enkelte naturområder, forsøpling, skogbrann og slitasje på naturgrunnlaget.

Samtidig fortsetter bit-for-bit-nedbyggingen av naturområder som kilde til gode opplevelser og livskvalitet.

Torsdag 6. mai inviterer Norsk Friluftsliv til to gratis webinarer om allemannsretten. Disse arrangeres i forbindelse med årsmøtet, men er gratis og åpne for alle.

Webinar 1: Allemannsretten – viktig for ferdsel i norsk natur

Tid og sted: På nett 6. mai, kl. 12.15 – 14

Dette webinaret har et forvaltningsmessig perspektiv på allemannsretten. Blant temaene som tas opp er allemannsretten som kulturarv, allemannsrett vs. grunneierrett og tilrettelegging. Vi kommer også innom dagsaktuelle temaer som nedbygging av strandsonen, endring av lovverk og fellesgodefinansiering.

Påmelding: Trykk her for påmelding

Program: Kommer snart på Norsk Friluftslivs nettside.

 

Webinar 2: Allemannsretten – hva betyr den for oss her i Norge?

Tid og sted: På Facebook 6. mai, kl. 20 – 21

Dette webinaret gir en grunnleggende innføring i allemannsretten og hva den betyr for en friluftsfersking. Formålet er å presentere temaet på en lettfattelig og informativ måte, og skape interesse for allemannsretten, sporløs ferdsel og høsting fra naturen.

Program og mer informasjon finner du på Facebook-eventet