Ny lokal forskrift – varsel om oppstart

Klikk for stort bilde

Smøla kommune varsler om oppstart med utarbeidelse av forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Smøla kommune.

Utarbeidelse av lokal forskrift er hjemlet i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) som trer i kraft i 2019 – kap. 8 Rettigheter og plikter for folkevalgte.

Når forslag til ny forskrift er ferdig utarbeidet legges denne ut på høring i hht forvaltningsloven § 37.

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla