Offentlig ettersyn og høring - Reguleringsplan for Singsholmen og Moloen

Smøla formannskap vedtok i møte den 11.02.2020, saknr. 9/20, at reguleringsplan for Singsholmen og Moloen legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven § 11-14.

Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Frist: 08.06.2020

 

Har du merknader?

 

Dokumenter:

 

Alle dokumentene er tilgjengelige for gjennomsyn i publikumssenteret.

 

 

Klikk for stort bilde 

 

Vedtatt plankart i målestokk 1:1000, 

Revidert plankart i målestokk 1:1000, reviderte planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig på kommunens nettside og i planinnsyn i perioden frem til høringsfristen.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tillate bevertning, overnatting og velvære-, kultur- og naturopplevelsestilbud.

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla