Oppfordring fra Smøla Helsesenter

Klikk for stort bilde Alle besøkende anmodes om å benytte munnbind.

Dette gjelder alle tjenester:

  • Smøla legekontor og laboratoriet
  • Fysioterapi og Friskliv
  • Helsestasjon og vaksinasjon
  • Jordmortjenesten
  • Psykisk helse- og rustjenester
  • Besøkende Smøla Hjemmetjenester
  • Andre besøkende og møtedeltakere

 

Smittevernlege Håvard Bjørkly