Oppstart av ICDP-foreldregruppe

Hvor: Smøla rådhus - formannskapsrommet

Når: Fra og med 13. februar, og åtte onsdager fremover. Siste temakveld blir 3. april

Tid: kl. 17.30 - 19.00

For å få størst mulig utbytte av kurset, samt motta kursbevis, må man ha deltatt på minimum 6 av 8 kurskvelder.

Hva er ICDP-foreldregruppe?

Som foreldre er det  mange gleder og utfordringer. I en travel hverdag kan det bli lite tid til å tenke over hvor viktige vi er for barna våre. I en ICDP-foreldregruppe legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre.

International Child Development Program handler om å fremme barns psykososiale utvikling. Målsettingen med programmet er å understøtte omsorgskompetanse hos foreldre og andre som har barn som sin profesjon, samt påvirke kvaliteten av kontakten og samspillet mellom barn og foreldre.

ICDP bygger på empiri og teori med utspring i et kulturpsykologisk perspektiv og er utviklet av Karstein Hundeide og Henning Rye. Programmet er i samarbeid med UNICEF og WHO introdusert i en rekke land.

 

Påmelding:

Send e-post til aina.strand@nav.no innen 1. februar 2019

Kursholdere er Bente W. Berg og Aina Strand.

Kontaktinformasjon

Aina Strand
Kontaktperson
E-post
Telefon 479 04 181