Oppstart FRAM Flexx mellom Hopen og Dyrnes

FRAM starter opp bestillingsrute mandag - fredag mellom Hopen og Dyrnes fra 1. mai 2019.

Bestillingsfrist samme dag kl. 1600

Se også vedlagt info fra FRAM Flexx