Orientering fra Smøla legekontor i forbindelse med gjenåpningen

MG  

Covid-tester

Bestilling via C-19 opprettholdes ut uke 41, og vil deretter om alt går greit ble stengt i uke 42.  Ny vurdering gjøres 18.oktober.

For å unngå unødig press på helsetjenestene anbefales det at befolkningen kjøper selvtest på apotek, nett eller dagligvare.

Ved luftveissymptomer der det er behov for konsultasjon med lege gjelder samme retningslinjer som før pandemien; nemlig timebestilling eller evt dag-legevakt. Husk å melde fra om luftveissymptomer ved kontakt.  Se kontaktinformasjon på Smøla kommune sine sider. Vi setter stor pris på om du i forkant har tatt en selvtest på Covid-19.

Helsepersonell og annet samfunnskritisk personell i Smøla kommune får utlevert selvtester for å kunne bekrefte eller avkrefte om det er greit å møte på jobb om formen ellers tillater dette

Luftveisklinikken/ Legekontor 2

Klinikken opprettholdes en periode framover til vi får oversikt over behovet. Dersom du har time hos dag-legevakt med luftveissymptomer vil du få beskjed hvor du skal møte.

Vaksinasjonsdekning helsepersonell

Vaksinasjon er frivillig. Vi oppfordrer alt helsepersonell til å la seg vaksinere. De som eventuelt ikke er vaksinert forholder seg til luftveissymptomer som alle andre ved å teste seg. Personell som er uvaksinert skal bruke smittevernutstyr, eller kan også bli omdisponert etter samme retningslinjer som ved manglende influensavaksinasjon. Det gjelder spesielt i situasjoner hvor det skal gis helsehjelp til spesielt sårbare personer.

Kontaktinformasjon

Legekontor
Ekspedisjon
Telefon 71 54 46 60

Åpningstider

08.30 - 15.30

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fra 1. mars: Fredager kl. 08.30 - 12.00

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla