Politiske møter i uke 46

Alle møtedokumenter kan leses i innsynsløsningen

 

Følgende hovedutvalg og råd har møter i uke 46

Politiske møter i uke 46
Dato Tid Utvalg
17.11.21 10.15 Eldrerådet
17.11.21 16.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelser
17.11.21 18.15 Ungdomsrådet
18.11.21 18.00 Livsløpsutvalget
18.11.21 18.00 Teknikk- og miljøutvalget