Pressemelding fra Statens vegvesen: Innstiller to ferjeavganger mellom Edøya og Sandvika fra 7. til 25. november

Avgangene som blir innstilt er kl. 04.40 fra Edøya (alle ukedager), og kl. 00.15 fra Sandvika (alle ukedager og natt til mandag).

Fram til nå har entreprenøren boret peler til ny tilleggskai fra piren, men fra torsdag i neste uke skal dette arbeidet foregå fra lekter. Det fører til at ferjen ikke kan legge til kai på Edøya så lenge arbeidet pågår.

For å opprettholde et best mulig tilbud til trafikantene i sambandet vil vi derfor gjennomføre peleboringen på nattestid, slik at det bare blir en avgang fra Edøya og en fra Sandvika som blir berørt i ukedagene, sier prosjektleder Olav Megrund i Statens vegvesen.

Arbeidet vil foregå alle netter fra 7. november til 25. november. Sandvika ferjekai vil bli brukt som liggekai i denne perioden.

Vi håper på ferdigstillelse i løpet av natt til 25. november, men siden vi skal jobbe i sjøen er vi avhengig av gode nok værforhold til å holde denne fristen. Vi tar derfor et lite forbehold om at peleboringen kan bli forsinket ved dårlig vær, sier Megrund.

For å kunne ta i bruk miljøvennlige nullutslippsferjer fra 1. januar 2021 foregår det byggearbeid på begge ferjekaiene i sambandet mellom Edøya og Sandvika. Statens vegvesen utfører dette arbeidet på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rmferjekaier/Nyhetsarkiv/innstiller-to-ferjeavganger-mellom-edoya-og-sandvika-fra-7.til-25.november

 

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Prosjektleder Olav Megrund, mobil: 952 38 900