Salg av kommunalt næringsareal – Vattholmen, Veiholmen

Smøla kommune selger 5 næringstomter på Vattholmen, Veiholmen. Tomtene 1, 2, 3 og 5 er regulert som næringsareal. Tomt 4 er i kommuneplanens arealdel definert som næringsareal.

Klikk for stort bildeVattholmen 

Areal:

Tomt nr. 1                           950 kvm             

Tomt nr. 2                           1635 kvm

Tomt nr. 3                           780 kvm

Tomt nr. 4                           1390 kvm

Tomt nr. 5                           3297 kvm

Pris pr kvm: kr 150,- 

Kjøper betaler alle omkostninger omkring salget (fradeling, oppmåling, dokumentavgift mm)

Søknadsfrist:     15. juli 2020

Søknad sendes Smøla kommune v/ postmottak

Krav til søknad:

Søknad skal være skriftlig og angi hvilken/hvilke tomter det søkes på. Søknaden skal beskrive hva arealet skal brukes til og tidsplan for tiltak.

Kriterier for tildeling:

Smøla kommune har ikke vedtatt generelle retningslinjer for tildeling av næringsareal dersom flere interesserte. For dette området legges følgende til grunn ved tildeling:

  • Planlagt bruk av arealet
  • Tidsplan for gjennomføring
  • Hensyn til helhetlig utbygging av området Vattholmen

Byggefrist

Byggefrist eller frist for gjennomføringa av oppgitt tiltak, jfr søknad er 4 år fra dato på tildelingsbrev v/ kjøpekontrakt. Ivaretas ikke kravet til byggefrist kan Smøla kommune kreve tilbakesalg for samme pris som det ble betalt for tomten. Alle kostander med overskjøtingen dekkes av selger.

Utsettelse av byggefrist kan innvilges.

Salg av kommunal næringsareal vedtas av kommunestyret. Saken planlegges behandlet i september 2020.

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt