Seivika - Tømmervåg: slutt på innstilte avganger grunnet kaiarbeid

Pelinga for nye Tømmervåg ferjekai er ferdig. Fra i dag går fergene i sambandet Seivika-Tømmervåg som normalt igjen.

Til sammen er det boret 22 nye pæler i havbunnen. Den lengste pælen er 41 meter. Dette er fundamentene for den nye kaia.

 

Bygger nytt landkar og pir

Nå starter byggingen av nytt landkar og ny pir. Betongarbeidene starter etter påske. Tilleggskaia (piren) blir bygget lenger og bredere for å kunne ta imot de nye fergene i sambandet. Støpingen skjer oppå den gamle tilleggskaia. Den blir revet fra undersiden når den nye kaia er ferdig.

Ferdig til høsten

Byggingen videre skal i all hovedsak ikke skape hindringer for fergene. Det kan være arbeidsoperasjoner som kan føre til innstilling av noen få avganger frem til arbeidet er ferdig i høst. Det vil bli varslet gjennom SMS-tjenesten til Fjord1 og på frammr.no.

Foto: Ole Kristian Remkall.
Mer informasjon om fergekaiprosjektene på Nordmøre: https://mrfylke.no/om-oss/prosjekta-vaare/vegprosjekt/ferjekaier-paa-nordmoere

 

Kontaktperson i Møre og Romsdal fylkeskommune:

Prosjektledar Arild Vikan, telefon 402 87 138