Siste badedag før vinterferien

Svømmehallen stenges som vanlig i skolens vinterferie uke 9. Siste badedag før stenging blir søndag 24.02.2019. Svømmehallen åpnes for normal drift f.a.o.m mandag 04.03.2019.

Svømmehallen stenges for sesongen 31.03.2019

Kontaktinformasjon

Bjørn Terje Roksvåg
Vedlikeholdsleder
E-post
Telefon 918 59 828