Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene. Fra denne datoen er

det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder restskatt, skattepenger til gode,

tilleggsforskudd og andre oppgaver skatteoppkreveren tidligere har håndtert.

Skatteetaten