SKOLERUTE FOR PERIODEN 2018-2021, endringer

Det er gjort endringer i skolerute for perioden høsten 2018 - våren 2021. Skolestart januar 2019 er endret fra 2. januar til 3. januar. Elevfri dag 16. mai utgår.