Smøla Frisklivsentral - oppstart nytt kurs på nyåret 2021

Frisklivssentral LOGO - Klikk for stort bildeVi planlegger en ny runde med friskliv på nyåret 2021. Oppstart fra uke 3 med treninger mandager og torsdager. Det vil være både inne og utetreninger i 16 uker.

Bare du kan si ja til endringer- men vi i Frisklivs-sentralen kan støtte deg! En gruppe på 30 deltakere er nå i gang med frisklivs-resepten, og vi ønsker nye deltakere velkommen ved ny oppstart på nyåret. Av erfaringer er det lurt å være ute i god tid for å kunne samkjøre arbeid, avtaler og det er stor pågang for å delta. 


Er du mellom 18-67 år og ønsker:
• å justere dine levevaner?
• å forebygge livsstilssykdom?
• å stå i jobb?
• å få mer overskudd i hverdagen?
• å få et sunnere kosthold?
• å bli mer fysisk aktiv?
• å gå ned i vekt?
• å slutte å røyke?
• sove bedre?
• oppleve hverdags-mestring!


På Frisklivs-sentralen kan de som ønsker det få hjelp til å komme i gang med livsstilsendring. Dette innebærer samtaler eller undervisning i forhold til fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, belastninger(stress) og depresjon. Det finnes ulike kurs, temasamlinger og treningsgrupper.
Endring av vaner er utfordrende og krever systematisk innsats over tid. Vi kan bidra med kunnskap og støtte i endringsprosessen, slik at du kan finne motivasjon og få verktøy til å endre livsstil. Små justeringer i levevaner kan føre til en bedre hverdag. Vi hjelper deg med å sette egne mål og lage en plan for hvordan du kan nå dem.
Alle tilbudene skal støtte opp om egen-mestring og å styrke troen på at egne handlinger er av betydning for egen helse.

Frisklivs-sentralen er et kommunalt forebyggende og helsefremmende helsetilbud. De ansatte er helsepersonell med taushetsplikt og følger helsedirektoratets anbefalinger og råd. Du kan ta direkte kontakt med oss på Frisklivs-sentralen. Vi tar også imot henvisninger fra lege, annet helsepersonell eller NAV.


Ina Therese Næss, Fysioterapeut
Guri Bae Solvang, Klinisk sosionom
Lillian Langset, Fysioterapeut og folkehelsekoordinator
Hanne Folden Nordseth, Sykepleier, hanne.nordseth@smola.kommune.no

Kontaktinformasjon

Ina Th. Næss
Fysioterapeut
E-post
Telefon 901 78 972
Guri B. Solvang
Klinisk sosionom/Familieterapeut
E-post
Telefon 916 80 033
Lillian Langset
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 900 96 483
Hanne F. Nordseth
Sykepleier
E-post