Smøla Frisklivsentral - oppstart nytt kurs - september 2022

 

Vi planlegger en ny runde med friskliv i 2022. Oppstart i midten av september. 

Fremdeles noen ledige plasser. Påmelding via Facebook eller ved å kontakte frisklivsveileder Ina Therese Næss

Uteaktivitet Ina Therese Næss  

Frisklivssentralen starter opp med nye grupper fra midten av september 

Vi har to ulike tilbud som du kan velge mellom:

  • Friskliv Aktiv

Trening utendørs hver torsdag kl 09:40. Passer for deg som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet, ha et aktivitetstilbud på dagtid og komme deg ut i naturen. Ulike treningsformer med fokus på utholdenhet og styrke.

  • Friskliv Resept

12-ukers treningsprogram med tettere oppfølging. Varierte treninger med fokus på utholdenhet og styrke både innendørs og utendørs. 2 dager i uka; mandag og torsdag kl 08:30.

Passer for deg som ønsker å komme i gang med livsstilsendring.


Er du mellom 18-67 år og ønsker:
• å justere dine levevaner?
• å forebygge livsstilssykdom?
• å stå i jobb?
• å få mer overskudd i hverdagen?
• å få et sunnere kosthold?
• å bli mer fysisk aktiv?
• å gå ned i vekt?
• å slutte å røyke?
• sove bedre?
• oppleve hverdags-mestring!


På Frisklivs-sentralen kan de som ønsker det få hjelp til å komme i gang med livsstilsendring. Dette innebærer samtaler eller undervisning i forhold til fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, belastninger(stress) og depresjon. Det finnes ulike kurs, temasamlinger og treningsgrupper.
Endring av vaner er utfordrende og krever systematisk innsats over tid. Vi kan bidra med kunnskap og støtte i endringsprosessen, slik at du kan finne motivasjon og få verktøy til å endre livsstil. Små justeringer i levevaner kan føre til en bedre hverdag. Vi hjelper deg med å sette egne mål og lage en plan for hvordan du kan nå dem.
Alle tilbudene skal støtte opp om egen-mestring og å styrke troen på at egne handlinger er av betydning for egen helse.

Frisklivs-sentralen er et kommunalt forebyggende og helsefremmende helsetilbud. De ansatte er helsepersonell med taushetsplikt og følger helsedirektoratets anbefalinger og råd. Du kan ta direkte kontakt med oss på Frisklivs-sentralen. Vi tar også imot henvisninger fra lege, annet helsepersonell eller NAV.


Ina Therese Næss, Fysioterapeut
 

Kontaktinformasjon

Ina Th. Næss
Fysioterapeut
E-post
Telefon 901 78 972