Smøla kommune stenger skoler og barnehager

I henhold til helsedirektoratets vedtak 12.3.20, stenger Smøla kommune barnehager og skole/kulturskole fra 12.3.20, kl 18.00. Smøla kommune har ansvar for tilsyn med barn der foreldre må møte på jobb for å ivareta samfunnskritiske funksjoner. Disse er  definert på helsedirektoratets hjemmeside og omfatter for Smøla kommune stillinger innenfor følgende tjenesteområder:

Smøla helsesenter

Smøla sykehjem

Hjemmesykepleie

Aktivitet og bo-veiledning

Deler av serviceavdelinga

Ansvaret gjelder enkelte barnehagebarn, de yngste på barneskolen samt barn med særlige omsorgsbehov og der ingen av foreldrene kan ivareta tilsynet.

Enhetsledere skole og enhetsleder barnehage vil i samarbeid med helse og omsorg og aktivitet og bo-veiledning håndtere de enkelte tilfellene.

Kontaktinformasjon

Laila Hopshaug
Enhetsleder/styrer barnehage
E-post
Mobil 902 70 619
Liv Rokstad
Enhetsleder barneskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 480 63 140
Marit N. Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 977 76 851