Smøla kommune trenger flere valgmedarbeidere

Det er kommunestyre- og fylkestingvalg mandag 9. september. På grunn av mange forfall i stemmestyrene har kommunen bruk for flere valgmedarbeidere til disse.

 

Stemmestyret består av valgmedarbeidere som jobber i valglokalene (altså de som registrerer DIN stemme på valgdagen).  Valgmedarbeiderne blir godtgjort etter gjeldende satser (se lengre ned i artikkelen).

Det er valglokalene på Innsmøla (Smøla sykehjem) og Dyrnes (Vestsmøla samfunnshus) som har behov for valgmedarbeidere.

Valgmedarbeideren tar imot stemmesedler, rettleder velgerne og gjør andre, praktiske oppgaver. Som valgmedarbeider må man være ansvarlig, serviceinnstilt og over 18 år.

Dersom du står som listekandidat til valget kan du ikke være valgmedarbeider.

Vi har elektronisk manntall. Kommunen gir opplæring i systemet, men forutsetter grunnleggende IKT-forståelse. 

Godtgjørelsen:

medlemmer i stemmestyret, tellekorps og valgstyret utbetales møtegodtgjørelse (kr. 914,-) i hht. gjeldende møtereglement. Tapt arbeidsfortjeneste til personer som deltar i gjennomføring av valget kompenseres i h.h.t. gjeldende møtereglement.

Påmeldingsskjema 
Er du interessert? Ta kontakt med publikumssenteret via telefon, eller send e-post: postmottak@smola.kommune.no

Opplæring vil bli gitt.

 

Har du spørsmål, så kontakt
Oddrun Skomsøy: oddrun.skomsoey@smola.kommune.no

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00
Oddrun Skomsøy
Leder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla