Smøla tar i mot 10 nye flyktninger i 2018

I forbindelse med at Smøla kommune skal ta i mot 10 nye flyktninger i 2018 har flyktningtjenesten behov for å komme i kontakt med folk som kan tenke seg å leie ut ulike typer boliger.

Det er foreløpig usikkert om de nye flyktningene er familier eller enslige. Det er derfor ønskelig med informasjon om både eneboliger, leiligheter og sokkelleiligheter.

Boligene/leilighetene bør fortrinnsvis ligge i områdene Hopen, Sætran eller Veiholmen.

Dersom du vil leie ut en bolig eller en leilighet kan du ta kontakt med flyktningekonsulenten Kari Strøm, eller send en epost til postmottak@smola.kommune.no

Kontaktinformasjon

Kari Strøm
Flyktningekonsulent
E-post
Telefon 476 72 212

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla