Søk om Sommer -SFO

Fristen for å søke sommer-SFO er 1. mai

Her søker du Sommer -SFO

 

Priser sommer-SFO  

Pr.uke kr 960,-
Pr.dag kr 246,-

Sommer-SFO gis som tilbud fra og med skoleslutt og til 30. juni, og fra og med 1. august til skolestart.

SFO skal i nær forståelse med heimen gi elever i 1-4 kl. et godt og variert aktivitetstilbud. Funksjonshemmede skal ha et tilbud til de går ut av 7.klasse. SFO skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse som er i samsvar med kristne og humanistiske grunnverdier. SFO bør i minst mulig grad organisere barnas aktiviteter, men heller stimulere til lek i fri utfoldelse under tilsyn. I Smøla kommune vil en tilstrebe å tilby mye utendørs aktiviteter

Kontaktinformasjon

Yngve Vean
Inspektør/avdelingsleder
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 952 77 774

Åpningstider

Man -fre 08.00 - 15.00

Postadresse

Pb 34
6571 Smøla