Sommerstengt fødeavdeling

Fødeavdelinga i Kristiansund sommerstenger 21/7-19 kl 15. Det stenges for inntak fra 19/7-19 kl 15.

Det åpnes for mottak av gravide og fødende igjen 19/8-19 kl 7.30.

I denne stengeperioden opprettes det døgnkontinuerlig jordmorvakt  for Halsa, Aure og Smøla.

 

Telefonnummer til Jordmorvakta er 40001699

 

Vaktjordmødrene blir stasjonert på Halsa og fordeles på stengeukene som følger:

UKE 30 Sissel Ingebrigtsen

UKE 31 Victoria Stormo

UKE 32 Solveig Vatten

UKE 33 Solveig Vatten