Sommerstengt fødeavdeling

Fødeavdelinga i Kristiansund sommerstenger 19/6-20.

Det åpnes for mottak av gravide og fødende igjen 17/7-20 kl 7.30.

I denne stengeperioden opprettes det døgnkontinuerlig jordmorvakt  for Halsa, Aure og Smøla.

 

Telefonnummer til Jordmorvakta er 40 00 16 99

 

Vaktjordmødrene blir stasjonert på Halsa og Tustna:

Beredskapvaktene går fra kl. 08 - 08.

UKE 26 Solveig Vatten (Halsa)

UKE 27, 28 og 29 (unntatt lør 18.07 og søn 19.07) Elisabeth Jørgenvåg (Tustna)

UKE 34 og 35 (fra 20.08 - tom 26.08) Elisabeth Jørgenvåg (Tustna)

UKE 40 og 41 (fra 01.10 - tom 07.10) Elisabeth Jørgenvåg (Tustna)

UKE 46 og 47 (fra 12.11 - tom 18.11) Elisabeth Jørgenvåg (Tustna)

Ikke nevnte perioder, er perioder uten beredskapsjordmor.