Stenging av vei - Veiholmen

Sted: mellom Kallegjelet 2 og Kallegjelet 9

Dato: tirsdag 22.09.2020

Tid: arbeidet tar til kl. 08.00 og avsluttes senest kl.15.30

Grunnet legging av strømkabel må veien graves over mellom kallegjelet 2 og 9.

Det beregnes en del timer på dette arbeidet, men dersom ingenting uventet oppstår vil det bli ferdig i god tid før kl. 15.30.

 

 

Kontaktperson: Oddbjørn Moe - 913 62 291