Stilling ledig - Ferievikar 2019

Smøla kommune søker i perioden ca. 15.06. - 30.08.19. ferievikarer innenfor flere enheter.

Felles søknadsfrist: 10. mars

Ferievikarer innenfor enhetene:

Sykehjem og hjemmetjenester
Somatisk avdeling, skjermet avdeling og korttidsavdelinga.
Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten
Yrkesgrupper: sykepleier, helsefagarbeider, hjemmehjelp

Aktivitet og boveiledning
Hopen Bofellesskap
Avlastningstjeneste

Serviceavdelinga
Kjøkken og vaskeri
Matombringing

Tekniske tjenester, vakt og beredskap
Vedlikeholdsoppgaver

Søk, eller les mer om vikariatene.

Kontaktinformasjon

Camilla M. Betten
Enhetsleder Aktivitet og boveiledning
E-post
Telefon 71 54 02 78
Mobil 477 10 380
Heidi Berland
Avdelingsleder Smøla sykehjem
E-post
Telefon 902 16 742
Bjørn Terje Roksvåg
Vedlikeholdsleder
E-post
Telefon 918 59 828
Helle M. Reitan
Enhetsleder Serviceavdelingen
E-post
Telefon 928 85 151
Gunvor Astri Folde
Avdelingsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 902 16 789