Stilling ledig - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i helsesykepleie

Utvidet søknadsfrist: 19. april 2020

Om stillingen / arbeidsoppgaver

Avdeling for helse- og sosialfag har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i helsesykepleie i forbindelse ny videreutdanning i helsesykepleie i Kristiansund. Videreutdanningen kan innpasses i høyskolens masterprogram.

Stillingens arbeidsoppgaver vil være rettet mot undervisning og veiledning i folkehelsearbeid og helsesykepleiefaglige oppgaver, samt oppfølging av studenter i praksis - primært i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Stillingen innebærer også forsknings- og utviklingsarbeid.

Lenken til stillingen i jobbnorge
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 220 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høgskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på jobbnorge.no. Her legges også CV, attester, vitnemål og en liste over vitenskapelig produksjon og en omtale av inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen.

Søknadsfrist: 19. april 2020.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.