Stilling ledig - ORKide prosjektleder plansamarbeid Nordmøre

Regionrådet på Nordmøre setter nå i gang et 3-årig prosjekt for å utvikle regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging – fra oppstart av arbeidet med planstrategier (2019) til revisjon av kommuneplaner (samfunnsdel) innen utgangen av 2021.

Som prosjektleder for dette enestående og interessante prosjektet søker vi en faglig sterk og engasjert samfunnsplanlegger. Prosjektlederen skal koordinere, videreutvikle og styrke samfunnsplanleggingen på Nordmøre. Prosjektet er 3-årig, og med ambisjoner om videreføring.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder blir (resultatmål)

 • Arbeid med kommunale planstrategier – innarbeide felles forutsetninger, utfordringer og muligheter i regionen.
 • Bistå og samordne samarbeidskommunene i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og utarbeide felles regional analyse-/utfordringsdel.
 • Etablere et velfungerende planfaglig nettverk mellom kommunene og regionale myndigheter.
 • Bidra til innføring av nye metoder og (digitale) verktøy for å styrke kommunenes innsats i arbeidet med samfunnsutvikling.
 • Gjennomføre kompetansetiltak for saksbehandlere og folkevalgte med utgangspunkt i plan- og bygningsloven som styringsverktøy.
 • Utarbeide plan for videreføring av plansamarbeidet.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som samfunnsplanlegger eller annen relevant høyere utdanning.
 • Erfaring og kjennskap til offentlig forvaltning og kunne vise til resultatoppnåelse.
 • Kunnskap og erfaring med å lede prosesser og prosjekter.
 • Meget gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Gode IKT-kunnskaper.
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

Du må være strukturert, analytisk og strategisk. Du må evne til å skape engasjement, være tydelig, ta ansvar og kunne formidle prosjektet overfor ulike målgrupper. Du må ha evnen til å jobbe selvstendig og målrettet.

Organisering

Prosjektets styringsgruppe er rådmannskollegiet i regionrådet. Prosjektleder rapporterer til daglig leder. Kontorsted etter avtale i en av kommunene.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling som bidrar til positiv utvikling og samarbeid i og mellom kommuner.
 • Faglig vekst og utvikling, støttende nettverk og tverrfaglig jobbing.
 • Lønn etter avtale.

Øvrige vilkår

Prosjektets styringsgruppe er rådmannskollegiet i regionrådet. Prosjektleder rapporterer til daglig leder. Det er Kristiansund kommune som er arbeidsgiver for prosjektstillingen. Kontorsted etter avtale i en av kommunene.

Ved tilsetting må egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start. Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden.  Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via Kristiansund kommune sitt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Vi ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

 

Søknadsfrist: 5. april 2019


Kontaktpersoner

Ellen Engdahl, Daglig leder, tlf: 90997152, ellen.engdahl@nordmoreregionrad.no

Berit Hannasvik, Rådmann Averøy kommune, tlf: 97516502, berit.hannasvik@averoy.kommune.no