Stilling ledig- rektor/enhetsleder barneskole

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 02.06.19

Rektor/enhetsleder barneskole har det overordnede lederansvaret for barneskolen i Smøla kommune, og har rådmannen som nærmeste overordnede. Alle enhetsledere inngår i rådmannens ledergruppe.
Smøla kommune ønsker å legge vekt på å utvikle skolen som en lærende og inkluderende organisasjon med fokus på tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst. Gjennom tilpasset opplæring skal den enkelte elev få utvikle sine muligheter og oppleve et inkluderende læringsmiljø og størst mulig læringsutbytte.

Rektor/enhetsleder har ansvar for utvikling og drift av resultatenheten barneskole herunder budsjett- og resultatansvar,
personalansvar og fagansvar.

Kompetansekrav

- Relevant høyere utdanning med pedagogisk formalkompetanse
- Pedagogisk realkompetanse
- Det er ønskelig med ledererfaring og formell lederkompetanse
- Gode samarbeidsegenskaper

Vi ønsker at den som søker er utviklings- og resultatorientert, har god økonomisk vurderingsevne samt kan arbeide målrettet og systematisk. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.

Dersom den som tilsettes ikke har formell lederkompetanse, kan det bli stilt krav om å gjennomføre rektorutdanning.
Den som tilsettes må framvise politiattest ved tilsetting.

Les mer om stillingen.

Kontaktinformasjon

Tove N Rokstad
Personal- og organisasjonssjef
E-post
Telefon 930 14 960
Jørn Lie
Kommunalsjef
E-post
Mobil 995 63 267

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla