Stilling ledig - sykepleier

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som sykepleier.

Frist: 18.08.2019

Søk på stillingen

Stillingen har p.t. arbeidssted i hjemmeyskepleien, primært arbeid på natt. En andel av stillingen er knyttet til vikarpoolordning. 
Nattevaktene i sykehjem og hjemmetjenesten samarbeider i team, hvor kompetansen styres etter kompetansebehov og arbeidsoppgaver.

Omsorgstjenestene er en spennende arbeidsplass for deg som liker ansvar, ønsker å bruke og å videreutvikle kunnskap, og for deg som verdsetter en variert arbeidshverdag med mange spennende utfordringer. Alle ansatte tilbys kontinuerlig kompetanseheving gjennom internopplæring og e-læring.
Smøla er Pasient- og brukersikker kommune. Det betyr at det arbeides systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 
Tverrfaglige tavlemøter som arbeidsmetodikk er innført i hele tjenesteområdet. I tillegg har hjemmetjenesten innført Virtuell avdeling, en tjeneste for hjemmeboende med spesiell behov for tett oppfølging i en gitt periode. 
Mobil pleie (LMP) er innført i hjemmetjenesten, og er under implementering i sykehjem (eRom). Det arbeides systematisk med velferdsteknologiske løsninger både for hjemmeboende og i institusjon. Hverdagsrehabilitering er en integrert del av tjenestetilbudet for hjemmeboende.

Kort om stillingen

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som sykepleier.
Stillingen har p.t. arbeidssted i hjemmeyskepleien, primært arbeid på natt. En andel av stillingen er knyttet til vikarpoolordning. 
Nattevaktene i sykehjem og hjemmetjenesten samarbeider i team, hvor kompetansen styres etter kompetansebehov og arbeidsoppgaver.

Kompetansekrav

- Gyldig norsk autorisasjon som sykepleier.
- Relevant arbeidserfaring
- Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges 
- Førerkort kl B

Det forutsettes at søkere behersker norsk både muntlig og skriftlig.
Den som tilsettes må framvise gyldig politiattest.

Vi tilbyr

Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktinformasjon

Gunvor Astri Folde
Avdelingsleder hjemmetjenesten Kreftkoordinator
E-post
Telefon 902 16 789
Ingeborg J. Dyrnes
Kommunalsjef
E-post
Mobil 414 45 291
Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla