Svømmehallen på Bakkamyra

Med bakgrunn i nye nasjonale råd og regler vedrørende korona, så ser vi oss nødt til å stenge BTR   svømmehallen for publikumssvømming/utleie. Gjenåpning vurderes fortløpende.

Gjenåpning vil kunngjøres på kommunens hjemmeside og Facebook.