Takk for innsatsen!

På bildet:   Sonja Fugelsnes, Irene Ingunn Angelhus, Grethe Nygaard Rise, Else Jorun Lillenes, Svein Roksvåg (ordfører), Unni Solvåg Edinsen, Gerd Haldis Holmen, Torstein Hamnes, Linda Stølen og Astrid Gulla. Maren Paulsen og Eva Tyrhaug hadde dessverre ikke mulighet til å delta. - Klikk for stort bilde 

På bildet:   Sonja Fugelsnes, Irene Ingunn Angelhus, Grethe Nygaard Rise, Else Jorun Lillenes, Svein Roksvåg (ordfører), Unni Solvåg Edinsen, Gerd Haldis Holmen, Torstein Hamnes, Linda Stølen og Astrid Gulla. Maren Paulsen og Eva Tyrhaug hadde dessverre ikke mulighet til å delta.

Det er en mangeårig tradisjon i Smøla kommune at ansatte som har sluttet i løpet av året og som har vært fast ansatt i minst 5 år, får en oppmerksomhet i fbm kommunestyrets siste møte før jul. Pga koronasituasjonen ble dette arrangementet i 2020 avlyst. Smøla kommune inviterte derfor til en markering på rådhuset 16.september der vi fikk takket 11 ansatte som sluttet i 2020 for den innsatsen de har gjort for Smøla kommune.

Alle har bidratt til gode tjenester for innbyggerne våre, og kommunen er takknemlig og setter stor pris på den arbeidsinnsatsen som er lagt ned gjennom til sammen svært mange år.

Enhetsledere og ordfører sørget for gode ord, krystallvase og blomster til alle. Krystallvasen har innskripsjon «Takk for innsatsen».